Úvod / Produkty / Odsávací a filtrační systémy / Stacionární a centrální zařízení řady SD-R

Stacionární a centrální zařízení řady SD-R

Odsávací zařízení řady SD-RVyužití zařízení SD-R je určeno odsátí a separaci kouře, pevných elementů tj. látky rozptýlené do vzduchu.

Vlastní zařízení se skládá z radiálního středotlakého ventilátoru v útlumovém monobloku, filtračního modulu a podstavy se sběrnou nádobou, včetně vstupní částí pro napojení sacího potrubí.

Filtrační modul je vybavený filtračním médiem s automatickou regenerací filtračního média.

Základová podstava se sběrnou nádobou o velikosti až 80l, zajišťuje přirozenou sedimentaci prachových částic. Sběrná mobilní nádoba je přístupná po uvolnění mechanismu.

Ventilátor radiální konstrukce je umístěný v tlumícím monobloku. Elektromotor a vlastní ventilátor je bez údržbového, nevyžaduje pravidelnou údržbu. Skelet tlumícího modulu z profilovaných panelů je vyplněn protihlukovou vložkou, která zajišťuje výborné hodnoty hladiny hluku do 68 dB(a).

 • Centrální odsávací a separační zařízení, instalace u strojních zařízení, případně do blízkého okolí
 • Použití na filtraci a separaci kouřových a pevných elementů .
 • Svařování, vrtání, broušení, frézování.
 • Separované elementy umístěné do sběrné nádoby
 • El. ovládací panel součástí zařízení

Technické údaje/typ SD-R 15 SD-R 30
Objemový průtok [max.] 1500 m3/hod 3000 m3/hod
El. příkon 1,1 kW 3,0 kW
Filtrace Patrona Patrona
Regenerace Automatická Automatická
Stupeň zachycení 99% 99%
Sběrná nádoba 50l 80l
Elektrorozvaděč Součástí Součástí

 Odsávací zařízení řady SD-R  Odsávací zařízení řady SD-R

Systémové specifikace

 • Odsávací zařízení, modulová skladba dle potřeb výkonu
 • Skladba a velikost filtračních elementů dle zatížení zařízení
 • El. jistící a ovládací skříň součástí zařízení, případně modul dálkového spouštění
 • Odsávací potrubní vedení, přírubové spoje, tvarovky a regulační uzávěry
 • Flexibilní sací hadice, odsávací přípravky
 • Závěsová a instalační technika
Telefon
+420 541 211 537