Úvod / Produkty / Odsávací a filtrační systémy / Lokální odlučovací zařízení řady FOA

Lokální odlučovací zařízení řady FOA

Odsávací zařízení řady FOAZařízení FOA je určeno odsátí a separaci aerosolu tj. látky rozptýlené do vzduchu. Odloučit z takto znečištěného vzduchu mastné kapaliny nebo přímo olejovou mlhu.

Především tam, kde se k chlazení a mazání používají kapaliny vháněné do pracovního prostoru stroje pod velkým tlakem a jsou rozstřikovány otáčejícím se obrobkem u soustruhů nebo nástrojem např. u frézování.

Obdobná problematika šíření aerosolů se vyskytuje i v technologii broušení všeho druhu, ale i v tváření. Ve výrobních procesech je nutné brát v úvahu skutečnost, že mnohé technologie nejsou konstrukčně připravené pro odsávání. Aerosol je i značně kontaminován pevnými případně kouřovými částicemi.

Základní znaky

  • Lokální odsávací a separační zařízení, instalace na strojní zařízení, případně do blízkého okolí
  • Použití na separaci emulzní a olejové mlhy
  • CNC obrábění, vrtání, broušení, frézování
  • Separované látky se vrací zpět do strojního zařízení
  • El. ovládací panel součástí zařízení
Technické údaje/typ FOA 05 FOA 10 FOA 15 FOA 20
Objemový průtok [max.] 500 m3/hod 900 m3/hod 1200 m3/hod 1500 m3/hod
El. příkon 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW
Separace - odstředění Ano Ano Ano Ano
Filtrace 1 - 2 stupně 1 - 2 stupně 1 - 2 stupně 1 - 2 stupně
Stupeň zachycení až 99,8% až 99,8% až 99,8% až 99,8%
El. ovládací skříň Součástí Součástí Součástí Součástí

Příklady aplikace, realizace

Telefon
+420 541 211 537